Our Vision and Mission

Vision

Menjadi sebuah koperasi yang berjaya dan unggul di dalam sektor perladangan dan lain-lain aktiviti hiliran yang berkaitan dengan sektor perladangan.

Mission

Menjadi sebuah koperasi yang efisien dan profesional di dalam melaksanakan perniagaannya bagi memastikan ia dapat memberikan pulangan ke atas pelaburan yang maksimum kepada anggota.